Normicka

Základní informace o potkanech

Potkan se řadí do čeledi myšovitých, rodu Rattus. Popsat by se dal jako středně velký hlodavec, mezi jehož hlavní rysy se řadí neosrstěný šupinatý ocas zesílený u kořene. Oproti krysám, které mají ocas delší (nebo alespoň stejně dlouhý) než-li tělo, dosahuje ten jejich 13-20 cm. Což je rozdíl oproti tělu dlouhému 16-27 cm.

Odlišeních mezi potkanem a krysou se dá najít hned několik, jako další například u uší a očí, které má potkan již na první pohled menší než krysa. Ta má navíc hlavu u čumáčku více zašpičatělou a mozkovnu hruškovitého tvaru, narozdíl od potkanů, kteří mají čumák zaoblenější a obě boční strany mozkovny rovné. U samic je zřetelný i další rozdíl a to ten, že zatímco u potkanů se nachází šest párů bradavek, u krys pouze pět. Nejvýraznějším rozdílem je ovšem většinou výraznější mohutnost těla u potkana, než-li u krysy.

Potkan ve volné přírodě

Do Evropy se dostal, stejně jako do Severní Ameriky, především s rozvojem námořní dopravy z východní Asie. Později obydlel téměř celý svět, pouze s výjimkou nejsevernějších a nejchladnějších oblastí.

Jakožto zvíře velice sociálně založené, žije v koloniích čítajících kolem desítek jedinců. Výrazné je hyerarchické uspořádání; alfa členové ovlivňují celou kolonii, za nimi se řadí až ostatní. Ve skupinách se však vyskytují i zvířata velice podřízená. Většina z nich slouží jako ochutnávači, kteří jako první otestují nalezenou potravu. Až po nich se nají ostatní. Díky tomuto uspořádání a své vysoké inteligenci dokáží odolávat jedům a hubícím prostředkům. Stále se však mezi jejich přirozené nepřátele řadí především lasicovité šelmy.

Vysoká rozmnožovací schopnost

Pohlavní dospělost se uvádí již od 2 měsíce života. Samice jsou v říji co pět dní vždy kolem 5-6 hodin. Vzhledem k tomu, že mají říji vícekrát za rok patří mezi zvířata polyestrická. Období březosti trvá 21-24 dní a počet mláďat jednoho vrhu se čítá průměrně 6-10. Ta se rodí holá a slepá – plně ostrstěná se stávají do 14 dne, ve kterém se i postupně začínají otevírat oči. Kojena bývají do tří týdnů a plně samostatná po prvním měsíci od narození.

Zajímavostí je, že samice může březost v raném stádiu samovolně ukončit. Většinou z důvodu špatných podmínek.

Potkan laboratorní

V padesátých letech 20. století se stal potkan využívaným k laboratorním účelům. Do domácností se dostal přes pracovníky v laboratořích. Křížením pak postupně vznikaly nové variety a po čase se potkani stávali čím dál oblíbenějšími.

Pošlete článek do světa: