injekceWiki

Očkování – kočky a ostatní

SyringeV minulém článku jsme se podívali na možnosti očkování a očkovací schéma u psů. Dnes je na řadě očkování koček a dalších oblíbených mazlíčků – fretek a králíků.

Očkování koček

Koťata, stejně jako štěňata, se rodí s velmi nízkou koncentrací protilátek v krvi. Pro vytvoření poporodní imunity je nezbytné první napití mleziva (kolostra), ke kterému musí dojít do 24. hodin po porodu, ideálně opakovaně v průběhu prvních 48 hodin života mláděte. Hladina sérových protilátek mláděte poté vystoupá na úroveň odpovídající hladině protilátek v krvi matky. Tato první pasivní imunizace mládě chrání před celkovou infekcí.

V mateřském mléce jsou přítomné protilátky působící na sliznici střeva a ochraňující před střevními infekcemi. Protilátky z mleziva poklesnou zhruba ve věku 6. – 10. týdnů na úroveň, která už mládě dostatečně nechrání před infekcí, ale svou přítomností brání tvorbě vlastních protilátek. Vzniká tzv. imunologické okno, trvající 2-3 týdny, kdy jsou mláďata extrémně náchylná k onemocnění.

U koček není vakcinace povinná ze zákona, základní vakcinanční dávka většinou zahrnuje herpesvirózu (infekční rhinotracheitidu), kalicivirózu a panleukopenii. Primovakcinace se provádí ve věku 8. – 10. týdnů, první přeočkování za 4 týdny mezi 12. a 14. Používá se k němu kombinace herpesviróza, kaliciviróza, panleukopenie a vzteklina. Další přeočkování se provádí každoročně, kromě vztekliny – ta se nově může očkovat podle tříletého vakcinačního schématu stejně jako u psů. Mezi volitelné vakcíny patří chlamydióza, virová leukémie, infekční peritonitida, dermatofytóza a bordetelová infekce koček. O jejich vhodnosti vás poučí veterinární lékař.

Očkování fretek

Pro fretky je očkování proti vzteklině povinné, doporučená je dále kombinace psinky a leptospirózy – psinka je pro fretky smrtelně nebezpečná, leptospiróza je navíc přenosná na člověka. S vakcinací proti psince se začíná ve věku 6. – 8. týdnů, k prvnímu přeočkování se přistupuje v 10. – 12. týdnu a zahrnuje i leptospirózu, druhá revakcinace ve věku 13. – 14. týdnů obsahuje psinku, leptospirózu a vzteklinu. Vzteklinu je možno opakovat každé tři roky, psinka a leptospiróza se obnovuje ročně.

Očkování králíků

Králíci se vakcinují od 10. týdne věku, přeočkování se provádí každého půl roku. Očkování není povinné, používá se kombinovaná vakcína, chránící proti hemorhagické septikémii (králičímu moru) a myxomatóze. V intenzivních chovech je možné provést očkování proti pasteurelóze králíků.

U jakéhokoliv očkování platí, že vakcinujeme jen zvířata zdravá, v dobrém stavu a před a po očkování je nutné se vyvarovat zvýšené námahy. Pravidelné odčervování plánujeme tak, aby se s očkováním nekrylo.

Pošlete článek do světa: