Vývoj strašilky

Insektárium musí splňovat nároky na prostor daného druhu. Výška musí být ideálně trojnásobek délky těla dospělé strašilky. Důvod je prostý. Strašilky jsou hmyz s proměnou nedokonalou, jejich vývoj tedy probíhá tak, že z vajíčka se vylíhne miniatura dospělce a ta postupně roste. Když už se do své „kůže“ nevejde, dojde k svlečení a růst může pokračovat. Toto svlékání probíhá tak, že se strašilka zavěsí na větev či pletivo a postupně se ze starého obalu vysouká ven otvorem, který vznikne za krkem. Celé tělíčko je pak měkké a strašilka musí zůstat nějakou dobu zavěšena na svlečce, než se tělo roztáhne do potřebné velikosti a povrch ztvrdne. Pokud by měla málo místa a nemohla by se řádně vyvěsit, došlo by k různým deformacím končetin i těla a strašilka by mohla uhynout. Pokud tedy nechcete mít v chovu mrzáčky, je třeba dbát na správné rozměry a prostor uvnitř insektária.

Čím krmit

Dovnitř insektária pak umístíme nádobu s vodou, ve které budou umístěny větvičky živných rostlin. U nejběžnějších druhů se jedná o rostliny z čeledi růžovitých – růže šípková, ostružiník, maliník a další. Některé druhy přijímají i břečťan. Konkrétní nároky je pochopitelně třeba si zjistit pro každý druh zvlášť. Aby se strašilky v této nádobě neutopily, musíme mezery mezi větvičkami utěsnit, třeba zmačkaným papírem nebo lze u sklenic s víčkem toto víčko proděravět a větvičky prostrčit vzniklými otvory.

Strašilky se pak živí okusováním listů těchto rostlin. Vodu přijímají v podobě kapek. Proto je třeba strašilky denně rosit rozprašovačem. Pro snadnější údržbu je dobré na dno insektária položit noviny, které pak lehce vyměníme za nové.

 

Nadšený chovatel a biolog.