Co je to vlastně PP?

PP je zkratka pro průkaz původu a jak již tento název naznačuje, jde o dokument prokazující původ svého zvířecího nositele. Tento průkaz vystavuje plemenná kniha organizace pod kterou chovatel spadá. V České republice je nejrozšířenější Sdružení chovatelů koček SCHK – člen mezinárodní organizace koček FIFe.

PP je vystavován každému kotěti z vrhu uchovněných rodičů narozených v chovatelské stanici (CHS). Znamená to, že svůj PP mají také koťata, která nejsou následně využita do chovu. Je tedy nelogické dožadovat se v CHS v rámci úspory koťátka bez PP. Cena vystavení PP je pro chovatele 150 kč. Navíc odchovávat koťata bez PP je CHS zakázáno. Koťatům, která chovatel nechce z jakýchkoli důvodů začlenit do chovu, je možno PP doplnit přetiskem Bez oprávnění k chovu.

Já ale nechci kočku na výstavy!

Koupě kotěte s PP neznamená povinnou účast na výstavách. Kočičích výstav se mohou účastnit i kočky domácí neznámých rodičů. Mají stejně jako plemenné kočky svou výstavní třídu, ve které jsou posuzovány.

Vlastnictví PP vám dává jistotu, že jste si pořídili opravdu to konkrétní plemeno, po kterém jste toužili. Úkolem chovatelských stanic je odchovávat kočky typově odpovídající profilu plemene. Bez cílené práce chovatelů by mnohá plemena neexistovala.

Zdraví kotěte

V chovu jsou začleněna pouze zvířata zdravá, očkovaná a testovaná na několikero chorob. Zamezuje se tak rozšiřování dědičných i přenosných nemocí na potomky. Vše ovšem záleží na konkrétním chovateli, proto se vždy při zájmu o kotě informujte, jaké testy byly provedeny a s jakým výsledkem.

Koťátko může odejít od matky minimálně ve věku 13 týdnů, kdy má již fungující imunitní systém a získalo potřebné sociální návyky. Musí být odčervené a očkované alespoň tak, aby bylo v imunitě proti panleukopenii a kočičí rýmě.

Pořizovací cena koťátka

V obecném povědomí lidí panuje názor, že kočky s PP jsou nestoudně drahé. Prvotní rozdíl v ceně začíná již na faktu, zda kupujete kotě na mazlíka nebo do chovu. Pořízením na mazlíka se chovateli smluvně zavazujete k vykastrování kotěte do určitého věku, cena je pak většinou cca poloviční oproti kočkám určených k chovu. Pro srovnání je situace obdobná jako když si pořizujete software pro domácí použití nebo jako firma.

Částka odráží cenovou politiku chovatele a jeho náklady na chov. Je třeba brát na zřetel finanční náročnost na pořízení chovných jedinců, absolvování mnoha výstav, cesty do zahraničí, veterinární náklady včetně drahých testů na dědičné  choroby… A v neposlední řadě výdaje na vrh, ze kterého jste si vybrali své vysněné kotě.

To vše musí chovatelé financovat, aby mohla chovatelská stanice fungovat a garantovat špičkovou péči a kvalitu svých odchovů.

V některých případech je možné koupit již odrostlou kočičku s PP a to např. z důvodu nesnášenlivosti s ostatními kočkami a pod. za mnohem nižší cenu. Stejně jako u koťat hledá chovatel vhodnou novou rodinu s odpovídajícími podmínkami pro spokojený život kočky.

Jak vybrat kotě

V dnešní internetové době mají chovatelé své webové stránky, na kterých prezentují svůj chov a nabízejí koťátka. Pokud se vám některé koťátko zalíbí, oslovte chovatele. Nezapomeňte, že kotě není zboží v supermarketu! Chovatel nemá povinnost své kotě prodat prvnímu zájemci. Probíhá výběrové řízení a nevyhrává, kdo dá víc, nýbrž ten nejdůvěryhodnější zájemce. Připravte se proto na spoustu všetečných otázek.

Stejně tak i vy navštivte více CHS a kotě vybírejte podle přístupu chovatele, poskytnutých informací a smluvně podložených podmínek. Plaťte pouze za zdravé kotě se všemi náležitostmi. Trvejte na osobní návštěvě v CHS a prohlédněte si celý vrh včetně rodičů i prostředí ve kterém kotě vyrůstá.

Vybíráte si společníka na dalších cca 15 let!

Copywriting a tvorba webových prezentací ZanetaMoudra.cz.